ANESTEZİ KLİNİĞİ

    1.HİZMET KAPSAMI:

    Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, ameliyathanede cerrahi girişim geçirecek tüm hastalara anestezi uygulamalarını, ameliyathane dışında orta ve derin sedasyon uygulamalarını, reanimasyon ünitesinde 3.düzey yoğun bakım hizmetlerini ve anestezi polikliniği hizmetlerini yerine getirir. Bu uygulama ve hizmetleri poliklinik hariç haftada 7 gün ve 24 saat sunulur.

    1.1 Yoğun Bakım Hizmeti veren Reanimasyon ünitesi: 2 adet yoğun bakım ünitesinde toplam 10 +10 yatak ve her yoğun bakım ünitesinde de birer izole yatak olmak üzere toplamda 22 yatak ile hizmet verilmektedir.

    1.2.Anestezi Polikliniği: Poliklinik hizmetleri Pazartesi-Cuma günlerinde 08.30-17.00 arasında sunulmaktadır.

    1.3.Ameliyathane: Üç ayrı katta yer alan ameliyathanede toplam 34 salon bulunmakta olup, şuan yaklaşık 26 salonda anestezi uygulanabilmektedir.

    1.4.Ameliyathane dışı anestezi: Haftanın her günü Gastroenteroloji, kardiyoloji anjio laboratuarı, invaziv radyoloji, küçük müdahele, Cuma günleri mental retarde hastaların diş işlemleri için sedasyon ve anestezi uygulamaları gerçekleştirilmektedir.


  © 2014 T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.