BİYOKİMYA LABORATUVARI

    İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı 1982 yılından itibaren şu anda bulunduğu yerde hizmet vermektedir. Laboratuvar 2006 yılında hastanenin yeni yapılan poliklinik ve acil binasına taşınmıştır. Başlangıcından itibaren sırasıyla Doç Dr. Engin Tezcan, Doç Dr. Nejat Özkan, Uzm Ecz Baysal Karaca (1991-1992 yılları arası vekâleten), Uzm Ecz. Füsun Üstüner, Doç Dr. Mehmet H. Köseoğlu Şeflik görevini üstlenmişlerdir. 2012 yılından beri Prof. Dr. Recep Sütçü eğitim ve idari sorumlu olarak görevi sürdürmektedir. Bu süre içinde çok sayıda asistan yetişmiş ve rutin laboratuar hizmeti verilmiştir.

    Laboratuvarımızda rutin biyokimya, hormon, kanser belirteçleri, HbA1c, Hb zincir analizleri, spesifik hormon, gebelik 1. ve 2. trimestr tarama testleri, hemogram, koagulasyon, elektroforez, sedimantasyon, ELISA ve tam otomatik idrar tetkikleri yapılmakta, ayrıca genetik biriminde moleküler testler ile farmakoloji biriminde ilaç ve madde bağımlılığı testleri çalışılmaktadır. Acil birimi laboratuvarda ayrı bir bölüm olarak düzenlenmiş ve hasta örnek transferi pnömatik sistemle hızlı bir şekilde sağlanmaktadır. Ayrıca bir araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Modern cihazlarla donatılmış laboratuvarımızda hastanenin diğer bölümleri ile ortak projeler ve tez çalışmaları yürütülmektedir. Kamu hastaneleri Birliği Güney Genel Sekreterliğine bağlı birçok hastaneye de protokol yoluyla hizmet verilmektedir. Ayrıca Narlıdere, Eşrefpaşa ve Basın sitesi semt polikliniklerinde de laboratuvar hizmeti sürdürülmektedir. Araştırma görevlilerinin eğitim süreci 4 yıl olup laboratuvarda aktif olarak tüm birimlerde çalışmaktadırlar. Her hafta Çarşamba günleri seminer veya makale saati yapılmaktadır.

    Laboratuvarımız kalite çalışmalarına Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları kapsamında önem vermekte, testlerin iç ve dış kalite kontrolleri ilgili uzman ve asistan denetiminde sağlanmaktadır. Tüm laboratuara ait genel aylık kabul- iptal sayıları, onay süreleri, panik değer listeleri vb istatistiksel bilgiler takip edilmektedir. Laboratuarımızda birçok test sonucu aynı gün raporlanabilmektedir.


  © 2014 T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.