HEMŞİRELİK BAKIM DEĞERLENDİRME SİSTEMİ(HBDS)

Projenin Süreci

Proje yöntemini ve sürecini kapsayan proje çalışma takvimi Genel Sekreterliğimizde oluşturulan Proje Takip Sistemi ile izlenmektedir. Söz konusu proje aşamaları Tablo 1’ de gösterilmektedir. Projenin ilk aşamasında; hastanelerimizde kullanılan hemşirelik bakım talimatları literatürle karşılaştırılarak güncellendi. Güncellenen bakım talimatları proje işbirliği yapılan akademisyenlerce gözden geçirilerek, 104 temel uygulamayı içeren “Hemşirelik Bakım Standartları” kitabı oluşturuldu.

İkinci aşamada; proje kısıtları göz önüne alınarak, hastanelerimizde pilot klinikler belirlendi ve akademisyen görüşü ile kitapta yer alan 104 standardın pilot uygulamasının en temel 20 standart üzerinde yapılmasına karar verildi. Belirlenen 20 standardın hastanelerde uygulamasının değerlendirilmesi amacı ile toplam 850 “Bakım Değerlendirme Kriteri” oluşturuldu ve böylelikle yeni bir ölçüm sistemi geliştirildi. Oluşturulan sistemde (Bkz. Resim 1);

  • Standardın adı (1)
  • Kriter ana maddesi (2)
  • Kriter alt maddesi (3)
  • Hastaneden beklenen toplam bakım uygulama puanı (4)
  • Hastanenin aldığı toplam puan (5)
  • Hastanede gözlenemeyen/ uygulanmayan ve kapsam dışı bırakılan kriterlerin toplam puanı (6)
  • Özellikle puan verilemeyen kriterlerin nedenleri/ engeller veya iyi uygulama örneklerinin açıklamalarının yazıldığı alan (7)
  • Hastane bakım uygulama puanı % (=Sonuç/ (Puan- Değerlendirme Dışı) (8) olarak belirlendi.

 

Her standart için oluşturulan excel tablosundaki formülizasyonlar yolu ile 13 hastane için analizler yapılarak hastanelerin yıl içindeki bakım uygulama oranlarının karşılaştırmalı olarak izlenmektedir.

 Tablo 1: Proje Zaman Çizelgesi

Resim 1: HBDS Kriterleri Örnek Tablosu

Üçüncü aşamada; oluşturulan “Bakım Değerlendirme Prosedürü” ile hastanelerde yılda 2 kez çapraz değerlendirme yapılması sağlandı. Çapraz değerlendirmelerde görev alacak kişiler “Bakım Değerlendirme Ekibi” adı altında, alanında deneyimli ve eğitimli hemşireler arasından belirlendi ve Genel Sekreterliğimizce görevlendirilmeleri yapıldı. Seçilen kişilere, bakım değerlendirme ziyaretleri öncesi Genel Sekreterliğimiz Uzaktan Eğitim Sistemi ile değerlendirici eğitimleri yapıldı. Ayrıca bu kişiler tarafından hastanelerin aylık özdeğerlendirmeleri yapılarak sistemin sürekliliği sağlandı (Bkz. Resim 2).

Resim 2: HBDS Prosedürü Özet Akış Şeması

 

Dördüncü aşamada; proje hedefleri doğrultusunda standartların uygulama eğitimlerinin verilmesi amacıyla eğitim modülü oluşturuldu. Modülde akademisyen sunumu ile birlikte uygulama zorluklarının ve klinisyen deneyimlerinin paylaşılabileceği oturumlar gerçekleştirildi. Eğitim modülünün birebir eğitimler ve uzaktan eğitim sistemi ile 2014 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflendi.

Son aşamada; HBDS sonuçlarının yıl sonu toplantısı ile değerlendirmesinin yapılarak bakım vermeyi engelleyici faktörlerin azaltılmasına yönelik iyileştirme faaliyetlerin ve revizyonların gündeme alınması planlandı. 2015 yılı için diğer 84 standardın da proje kapsamına alınması planlandı.

 


  © 2014 T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.