SBHM VİZYON, MİSYON, POLİTİKA

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MİSYON, VİZYON VE KALİTE POLİTİKAMIZ
 
 
          MİSYONUMUZ:
 
Sağlık ve bakım hizmetlerini nitelikli eğitim alt yapısı ve etik ilkeler doğrultusunda en üst düzeyde, en güncel teknoloji ve ekipmanlar ile yeniliklere açık, kanıta dayalı, kaliteli ve güvenilir olarak sunmaktır.
 
          VİZYONUMUZ:
 
Geçmişten günümüze ülkemizdeki sağlık ve bakım hizmetlerini güncel teknoloji ve literatüre dayalı olarak, en üst düzeyde sunan en iyi olma yönünde her gün bir adım daha ilerleyen bölgenin öncü hastanesi olmaktır.
 
          KALİTE POLİTİKAMIZ:
 
Bilimsel araştırma, eğitim ve uygulamalarla sağlık hizmetlerinin gelişimi desteklemek
Eğitime açık, çağdaş toplumsal yararlılık çerçevesinde olmak
Ulusal ve uluslararasılar standartlarda sağlık hizmeti sunmak
Çalışan haklarına saygılı, görev yetki ve sorumluluk bilincinde olmak
Hasta ve hasta yakınları ile işbirliği içerisinde olmak
Bilimsel ve etik değerler doğrultusunda öncü kurum olmak
Profesyonel ekip anlayışı benimsemek
Bakımı benimseyen, tedaviye yönelik teknolojik gelişmeleri sunmak

  © 2014 T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.