Haber İçeriğiAtatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sağlık Hukuku Masaya Yatırıldı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sağlık Bakım Hizmetlerinin Hukuki Boyutu ve Hemşireliğin Rolü Sempozyumu" 23 Mayıs 2017 tarihinde yapıldı. Sempozyumda Sağlık Bakım Hizmetleri sınıfında yer alan grupların mesleklerini icra ederken karşılaştıkları hukuki sorunlar ve hakları her yönüyle ele alındı. Sempozyuma İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri adına Tıbbi Hizmetler Başkanı Op.Dr. Aydın Er, İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof.Dr. Enver Altaş, 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan V. Prof.Dr.Oğuz Sancakdar, Ege Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Ekin Özgür Aktaş, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Leyla Baysan Arabacı ve Doç.Dr. Esra Akın Korhan olmak üzere çok sayıda hukukçu ve sağlıkçı katıldı. Sempozyum açılış konuşmasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dr. Zehra Gençel Efe, "Sağlık hakkının temel bir insan hakkı olduğunu,kanun ve yönetmelikler ile doğru ve iyi organize edilmiş bir sağlık bakım hizmetinin hem sağlık profesyonelleri için uygun çalışma ortamı yaratacağını hem de hizmeti alanların memnuniyetini arttıracağına dikkat çekmiştir." İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastane Yöneticisi Prof.Dr. Enver Altaş ise konuşmasında "Bu türk sempozyumların mesleki bilgi düzeyine, verilen hizmet kalitesine ve sağlık kurumlarının kaliteli hizmet sunumu konusunda olumlu rekabet ortamı yarattığına" dikkat çekmiştir. Sempozyum gün boyu toplam üç oturum halinde gerçekleştirildi. Sempozyumda Sağlık Bakım Hizmetlerinin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, sağlık bakım hizmetlerinin personel yapılanması ve 663Sayılı KHK, Sağlık bakım hizmetlerinde hasta hakları, Sağlık bakım hizmetlerinde görev yetki ve sorumluluklar, Sağlık Bakım Hizmetlerinde kalite ve akreditasyon, Sağlık politikaları ve hemşirelik, Sağlık bakım hizmetlerinde sorunlar ve çözüm önerileri, Sağlık Bakım Hizmetleri ile ilgili yargı kararları konuları tartışıldı. İzmir Güney ve Kuzey Bölge Kamu Hastaneler Birliğine bağlı birçok Hastaneden, Üniversite Hastanelerinden ve Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden yüksek katılım olması dikkat çekiciydi. Sempozyum konusunun Sağlık Bakım Hizmetleri meslek grupları açısından "Sağlık Hukuku" konusunda bilgi ihtiyacının giderilmesi anlamında da memnuniyet verici olduğu izlendi.
 

Haber Resimleri

 
 

  © 2014 T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.