Haber İçeriğiSağlıkta Son Nokta

     Ocak ayından itibaren İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastenesinde ameliyatsız tedavi olarak bilinen "Girişimsel Radyoloji Kliniği" hizmete sunulmuştur.

     Hastanemiz Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler içinde bu alanda Türkiye'de 3. ve Ege bölgesinde ise ilk kliniktir. Girişimsel radyoloji işlemleri, radyolog doktor, radyoloji teknisyeni ve hemşireden oluşan ekip tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu sayede birçok alanda hastalar, genel anestezi ve cerrahi riskine girmeksizin tanı ve tedavi olanağı bulmaktadır. Tüm işlemler, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, floroskopi gibi görüntüleme metodları eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde bu alandaki uzmanların sayısı çok az olduğu gibi bu tür işlemlerin yapılabileceği cihaz sayısı da son derece sınırlıdır. Hastanın kısa sürede taburcu olmasını sağlayan bu yöntemde, çoğu girişimlerin hayati risk oranı cerrahiye göre oldukça düşüktür.

Niçin Girişimsel Radyoloji ?

  • *  Cerrahinin uygulanamadığı durumlarda da yapılabiliyor olması,
  • *  Sonuçlarının cerrahi ve diğer tedavi yaklaşımlarına benzer ya da daha iyi olması,
  • *  Genellikle anestezi gerektirmemesi
  • *  Komplikasyon oranlarının düşüklüğü
  • *  Kısa hastane kalış süresi ve bakım kolaylıkları
  • *  Genellikle daha düşük maliyette olması tercih edilmesindeki nedenlerdir.

     Girişimsel Radyoloji Kliniği olarak hastenemiz Nonvasküler(damar dışı) ve Vasküler (damar içi) olarak 2 tür hizmet vermektedir.

NONVASKÜLER: Karaciğer, böbrek, AC, batın içi kitle ve diğer dokulardaki ultrason ile ulaşılabilen bütün lezyonlara biyopsi yapılmaktadır. Ultrasonografi eşliğinde ameliyat sonrası gelişen batın içi apseler tedavi edilmektedir. Karaciğer ve akciğerdeki kist hidatik lezyonları tedavi edilmektedir.

VASKÜLER: Beyin, boyun, kol, bacak anjioları yapılmakta ve damar tıkanıklıkları stent veya balon yöntemleriyle tedavi edilmektedir.Organlardaki kitlelerin damar içinden tedavisi mümkün olmaktadır.

     Hastanemizde bu aşamada yapılan özellikli işlemler arasında, Petrozal Sinüs Kan Örneklemesi, karotis stent, diyaliz füstül ve Lazerli Varis tedavileri yapılmaktadır. Bu işlemler için çevre illerden yoğun talep alımaktadır. Yakında yeni açılacak olan ameliyathane binamızda üst düzey Beyin AVM Embolizasyon, diğer organ ve Tümör Embolizasyon, Endovasküler Serebral Anevrizma, İntrakraniyal Vasküler gibi tedavi yöntemleri uygulanacaktır.

     Kliniğimizde görev yapan doktorlarımız Uzm.Dr Volkan ÇAKIR, Asistan Dr. Enver KNEEBONE, hemşirelerimiz Hanım URLUDAĞ, İpek ÖZVEREN, Nuray TAŞKIN, toplum sağlığı teknisyeni İsmail BÜYÜKKOL, Röntgen Teknisyenleri Nurgül EKEKE, Erol VURAL ve Sekreterimiz Sacide ÇOBAN hastalarımıza en iyi hizmeti özveri ve başarı ile sunmaktadırlar.

 

Haber Resimleri

 
 

  © 2014 T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.