Sağlık Kurulu Rehberi

SAĞLIK KURULU HANGİ GÜNLERDE TOPLANIYOR?

                Sağlık Kurulumuz Pazartesi- Çarşamba- Cuma günleri Saat: 13:30 da toplanmaktadır.

İŞLEMLERİ BAŞLATMAK İÇİN NEREYE VE NE ZAMAN BAŞVURMALIYIM?

                Sağlık Kurulu Bürosu her gün saat 07:15 den itibaren kayıt için müracaat etmek isteyenlere sıra numarası vermekte ve daha sonra saat:08:00 itibariyle de kayıtlar başlamaktadır.

SAĞLIK KURULUNA HİZMET VEREN POLİKLİNİKLER NEREDE VE NASIL ÇALIŞMAKTADIR?

                Sağlık Kurulu Poliklinikleri haftanın her günü Saat:10:30- 12:00 saatleri arasında Sağlık Kurulu Müracaat ofisinin hemen yanında bulunan Sağlık Kurulu Poliklinikleri bölümünde çalışmaktadır.

ÇIKARILAN SAĞLIK KURULU RAPOR TÜRLERİ VE MÜRACAAT İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

KİŞİSEL RAPORLAR

                Özürlü Raporları; (Özürlü Kimlik Kartı, 2022, Vergi İndirimi Raporları, ÖTV Muafiyeti, Akülü Araç, Yaşlı Bakımı ve Rehabilitasyon Raporları, Özürlü İstihdamı Raporları, Trafik Sigortası Raporları, Özel Eğitim Raporları v.b.) için Şahsen Başvuru, Kişinin Dilekçesi ya da ilgili resmi daireden alınacak resmi yazı, 6 Adet Fotoğraf, Resmi Kimlik Belgesi ve Fotokopisi gerekmektedir.

                Sağlam Raporları; (İş Başvurusu, Öğretmenlik, Yurtdışı Çıkış, Huzurevi Giriş, Gemi Adamı Olmak v.b. raporlar) için Şahsen Başvuru, Dilekçe, 6 Fotoğraf, Resmi Kimlik Belgesi ve Fotokopisi, Vezne Makbuzu gerekmektedir.(Gemi adamları için 10 adet Fotoğraf gereklidir.) (Vezne işlemleri sağlık kuruluna ilk müracaatın ardından yapılacaktır.) Durum Bildirir Raporlar; (Tayine Esas, Silah Ruhsatı, Ehliyet v.b. raporlar) Şahsen Başvuru, Dilekçe, 4 Adet Fotoğraf, Resmi Kimlik Belgesi ve Fotokopisi, Vezne Makbuzu gerekmektedir. (Vezne işlemleri sağlık kuruluna ilk müracaatın ardından yapılacaktır.) Polis Okulu, Emniyet Müdürlüğü Raporları; (Emniyet Müdürlüğü ve veya Polis Okulu'nca düzenlenerek polis adaylarından istenen raporlar) için Emniyet Müdürlüğü ya da Polis Okulu'nca verilen matbu evraklar, 1 adet resim, Resmi Kimlik Belgesi ve fotokopisi, Vezne Makbuzu gerekmektedir. (Vezne işlemleri sağlık kuruluna ilk müracaatın ardından yapılacaktır.)

RESMİ KURUM RAPORLARI

                Mahkeme, Savcılık, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Daireleri v.b. kurumlardan Resmi Yazı ile istenen raporlar; Resmi Yazı (Hastanemiz Zemin Katında bulunan 102 numaralı (Yazı İşleri Bürosu) odada kaydedilmiş olmalı), Şahsen Başvuru, Resmi Kimlik Belgesi ve Fotokopisi, 6 Adet Fotoğraf,

                Ek Karar Raporları; (Çalışanların almış oldukları raporların hakem hastane olarak incelenmesine ilişkin raporlar) Sağlık Müdürlüğü ya da İlgili Kurumun Resmi yazıları (Hastanemiz Zemin Katında bulunan 102 numaralı odada kaydedilmiş olmalı), Şahsen Müracaat, İncelenmesi istenen Eski Raporlara ait tetkiklere ilişkin reçete, laboratuar formları, röntgen filmleri ile birlikte, Resmi Kimlik Belgesi ve fotokopisi gerekmektedir.

SAĞLIK KURULU RAPORLARININ DÜZENLENMESİ VE GÖNDERİLMESİ İŞLEMLERİ NASIL YAPILMAKTADIR?

                Şahsen müracaat ile düzenlenen raporlar imza ve onay aşamalarının tamamlanmasının ardından en geç 10 (on) gün içerisinde rapor sahibine, 1. Derece yakınlarına ya da yasal temsilcisine teslim edilmektedir. Kurumlardan resmi yazı ile istenen raporlara ilişkin sağlık kurulu raporları evrakı gönderen kuruma en geç 15 (onbeş) gün içerisinde posta ile gönderilir.

RAPORUMU KAYBEDERSEM SURET RAPOR ALABİLİR MİYİM?

                Kayıp ya da çalıntı raporlar için rapor sahibi ya da yasal temsilcisinin dilekçesi, kimlik belgesi ve fotokopisi ile müracaatı ile ilgili rapor arşivden çıkarılarak 3 gün içerisinde ilgilisine ya da yasal temsilcisine verilebilmektedir.


  © 2014 T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.